Ühingust

Ajalugu

Esimene Suu ja Jalaga Maalivate Kunstnike Ühing alustas tegevust 1957. aastal tollasel Lääne-Saksamaal. Nooruses haiguse tõttu invaliidistunud professor ja kunstnik Erich Stegmann otsustas koos teiste ilma käteta maalivate kunstnikega luua ühingu, mille abil paremini tutvustada oma kunsti.

Peagi veenduti ühingu tegevuse vajalikkuses ja ühingud loodi ka teistes maades. Praegu toimivad ühingud kümnetes maailma maades. Eri maade ühinguid ühendab rahvusvaheline ühing. Eestis alustati tööd 2006. aastal.

Ühingu asutaja prof. Erich Stegmann

Ühingu asutaja prof. Erich Stegmann

Tegevuse põhimõtted

Ühing ei ole heategevusorganisatsioon. Selle eesmärk on võimaldada kunstnikel ise teenida elatist vaatamata oma puudele ja ilma ühiskonna abita.

Rahvusvahelise ühingu otsused tehakse esinduskogu poolt. Esinduskogu liikmete hulgast valitud juhatus töötab Liechtensteinis.

Ühingu tegevus Eestis

Eesti ühingu praktiline tegevus toimib Suu ja Jalaga Maalivate Kunstnike Kirjastus OÜ-na. SJK-Kirjastus OÜ kuulub rahvusvahelisele Suu ja Jalaga Maalivate Kunstnike Ühingule.

SJK-Kirjastuse tööks on kunstnikega kohtumiste ja näituste korraldamine. Igapäevaseks tööks on kunstitoodete müük. Müügituludest makstakse palgad ja stipendiumid ühingu liikmetele.